เมนูซ้าย/ขวา

นาฬิกา

เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ : 
รหัสผ่าน : 


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

สังคมออนไลน์
  

ผ้ายาง
   gallery_20101125_00-05-18_2.JPG   
รูปแสดงโครงสร้างผ้ายาง (ในรูปนี้ เป็นผ้ายาง 4 ชั้น หรือ 4 ply blanket) ส่วนบนสุดเป็นยางสังเคราะห์ แล้วตามด้วยชั้นต่างๆดังนี้ 1. ชั้นผ้า (Fabric Layer) 2. ชั้นฟองอากาศ (Compressible Layer) 3. ชั้นผ้า (Fabric Layer) 4. ชั้นผ้า (Fabric Layer)
   
 
 

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE