เมนูซ้าย/ขวา

นาฬิกา

เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ : 
รหัสผ่าน : 


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

สังคมออนไลน์
  

ผ้ายาง
   gallery_20101125_00-06-59_3.jpg   
การวัดความหนาผ้ายาง ผ้ายางที่มีในตลาดโดยส่วนใหญ่มีดังนี้ 1.) 1.95mm +/- 0.02mm 2.) 1.70mm +/- 0.02mm 3.) 0.90/0.95/1.00/1.05mm +/- 0.02mm
   
 
 

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE