เมนูซ้าย/ขวา

นาฬิกา

เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ : 
รหัสผ่าน : 


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

สังคมออนไลน์
  

ผ้ายาง
   gallery_20101125_00-07-17_4.jpg   
สีของผ้ายาง สีของผ้ายางถูกกำหนดโดยผู้ผลิตแต่ละโรงงาน เพื่อแยกแยะผ้ายางสำหรับงานพิมพ์ต่างๆ แต่ละชนิดของผ้ายางจะมีสเปคเฉพาะตัว โดยผ้ายางในตลาดส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าและสีเขียว สีของผ้ายาง ไม่มีผลต่อการพิมพ์แต่อย่างใด
   
 
 

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE